Tıp Fakültesi

Dekan(Vekil) : Prof.Dr.Ahmet URAL

Fakülte Sekreteri : İbrahim BİLEN

Telefon : +90 374 2534656

Faks : +90 374 2534615

 

Eğitim Fakültesi

Dekan : Prof.Dr.Güngör KARAUĞUZ

Fakülte Sekreteri : Rahmi TEMEL

Telefon : +90 374 2541000/1607

Faks : +90 374 2534641

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan : Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Fakülte Sekreteri : Okşan ARAL KILIÇ

Telefon : +90 374 2534324

Faks : +90 374 2534642

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan : Prof.Dr.Şahabettin GÜNEŞ

Fakülte Sekreteri : Birol YURTSEVEN

Telefon : +90 374 2541000/1401

Faks : +90 374 2534521

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Dekan(Vekil) : Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Fakülte Sekreteri : Rahmi AKBIYIK

Telefon : +90 374 2534640

Faks : +90 374 2534558

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan : Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Fakülte Sekreteri : Mustafa ACAR

Telefon : +90 374 2534660

Faks : +90 374 2534665

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Dekan(Vekil) : Prof.Dr.Mustafa ALİŞARLI

Fakülte Sekreteri :Sevgi İnal GÖREN

Telefon : +90 374 2705353

Fax: +90 374 2700066

 

İlahiyat Fakültesi

Dekan(Vekil) :Prof.Dr.Mustafa ALİŞARLI

Fakülte Sekreteri :  Mehmet ÇAPKINOĞLU

Telefon : +90 374 2534005

Fax: +90 374 2534006

 

İletişim Fakültesi

Dekan : Prof. Dr. Muhsin HALİS

Fakülte Sekreteri: Tahir DÜŞ

Telefon: +90 374 253 5656

Faks: +90 374 253 5657

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekan(Vekil): Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Fakülte Sekreter: Sadettin FIRAT

Telefon: +90 374 253 4345

Faks: +90 374 253 4346

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016