LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM


Üniversitemiz Senatosunun  20.03.2020 tarihli toplantısında; ara sınav haftası kaldırılmasına ve derslerin 19 Haziran 2020 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Üniversitemiz Senatosunun  08.05.2020 tarihli toplantısında; dönem sonu sınavlarının 22 Haziran - 04 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
 


SÜREKLİ DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 10 00 (Rektörlük Santral) Fax: +90 374 253 46 43
  • EPosta: oidbibu.edu.tr
Top