< < YATAY GEÇİŞ DUYURULARI
-->

YATAY GEÇİŞ DUYURULARI

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ DÖNEMİ Yatay Geçiş  Duyuruları

 

- Kurum içi ,kurum dışı  ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları:  17-21 Temmuz 2023 saat 23:59 kadar Ubys sistemi üzerinden  online alınacaktır.

 -Kurum içi kurum dışı  Merkezi yerleştirme puanına (Ek Madde 1) göre Yatay   geçiş başvuruları:  01-15 Ağustos 2023 saat 23:59 kadar Ubys sistemi üzerinden  online alınacaktır.

  

 

 

  • YATAY GEÇİŞ  BAŞVURU SAYFASI (Kurum içi, kurumlar arası, yurt dışı, merkezi yerleştirme puanı)

 


 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Ara Sınıflar İçin)( onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Ders İçerikleri (Ara Sınıflar İçin)(Üniversitenin Web sayfasından alınan)

4- Kayıtlı olduğu bölümden farklı bir programa başvuru yapanlar YGS,LYS Sonuç Belgesi

5- Yabancı dille eğitim yapılan programların 2, 3 ve Sınıflarına yapılacak başvurularda Dil Yeterlik Belgesi (1. Sınıfa başvurularda Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememeleri halinde yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınırlar).

 

Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurtdışı Dahil) Başvurusunda Gerekli Belgeler:

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Not Dökümü) (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Disiplin Belgesi (onaylı),(Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

4- ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

5- Ders İçerikleri  (Üniversitenin Web sayfasından alınan )

6- II. Öğretimden I.Öğretime Geçiş için %10 Başarı  Belgesi (Onaylı)

7- Hazırlık Bölümü olan sınıflar için Hazırlık Sınıfı Okuduğuna Dair Belge (Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

 

    NOT: Kurumici yatay geçiş başvurularında  2.öğretim olan bölümlerimize 1.öğretimden 2.öğretime kontenjan sınırlaması olmadan başvuru yapılabilir.

 

Merkezi Yerleştirme (Ek Madde-1) Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusunda Gerekli Belgeler:

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Ara Sınıflar İçin)( onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Disiplin Belgesi (onaylı ), (Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

4- Daha önce Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge (Öğrenci Belgesinde kayıtlanma şekli belirtilmemiş ise)

5- Ders İçerikleri (Ara Sınıflar İçin)( Üniversitenin Web sayfasından alınan)

6- ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

7- Kayıtlı olduğu bölümden farklı bir programa başvuru yapanlar YGS,LYS Sonuç Belgesi

8- Yabancı dille eğitim yapılan programlara yapılacak başvurularda Dil Yeterlik Belgesi (Türkçe programlardan yapılacak başvurular ek-madde 1/18. madde kapsamında değerlendirilecektir.) 
 

YATAY GEÇİŞ  KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 
Kayıt  hakkı kazanan öğrencilerin listeleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Web sayfasında ilan edilecektir.
Değerlendirme sonucunda;
- Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişle kayıt hakkı kazanan (asil - yedek) öğrenciler en geç 04.08.2023,
- Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişle kayıt hakkı kazanan öğrenciler en geç 24.08.2023,
tarihinde ilan edilir.
 
Kayıtlar okullarında şahsen yapılacaktır.
  • Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları: 14 - 18 Ağustos 2023
  • Merkezi yerleştirme puanına (Ek Madde-1) göre yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları : 04 – 08 Eylül 2023
 
 
Kesin kayıtlar için gerekli evraklar:
 
1- Öğrenci belgesinin onaylı aslı  yada (barkotlu e-devlet çıktısı)
 
2- Transkript onaylı aslı  yada (barkotlu e-devlet çıktısı)
 
3- Disiplin cezası belgesinin onaylı aslı  (Transkriptinde yada öğrenci belgesinde belirtilmemişse)
 
4- 2.öğretimden 1.öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin % 10 na girdiğine dair belgenin onaylı aslı.
 
5-Yurtdişindan kayıt hakkı kazanan öğrencilerin denklik belgesinin aslı veya ( ÖSYM tarafından Yurtdışına yerleşen öğrenciler  için ÖSYM sonuç belgesi.)
 
6- Hazırlık Bölümü olan sınıflar için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin onaylı aslı  (öğrenci belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)
 
7- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur yazısı. (Transkript ve Öğrenci Belgesinde belirtilmemiş ise)
 
 

 

 

SÜREKLİ DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 10 00 (Rektörlük Santral) Fax: +90 374 253 46 43
  • EPosta: oidbibu.edu.tr
Top