< < YATAY GEÇİŞ DUYURULARI
-->

YATAY GEÇİŞ DUYURULARI

28 Temmuz 2021

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Duyuruları 

 

 

  • Kurumiçi  ve Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurtdışı Dahil) Başvuru Sayfası 

 

 

Kurumiçi  ve Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurtdışı Dahil) Başvuru Tarihleri: 09-16 Temmuz 2021

Kesin Kayıt Tarihler: 09-13 Ağustos 2021

Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde -1) Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 01-16 Ağustos 2021

Kesin Kayıt Tarihler: 06- 10 Eylül 2021

 

 

 YATAY GEÇİŞ  KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 
Kayıt  hakkı kazanan öğrencilerin listeleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Web sayfasında ilan edilecektir.
 
Kayıtlar okullarında şahsen yapılacaktır.
 
Kesin kayıtlar için gerekli evraklar:
 
1- Öğrenci belgesinin onaylı aslı  yada (barkotlu e-devlet çıktısı)
 
2- Transkript onaylı aslı  yada (barkotlu e-devlet çıktısı)
 
3- Disiplin cezası belgesinin onaylı aslı  (Transkriptinde yada öğrenci belgesinde belirtilmemişse)
 
4- 2.öğretimden 1.öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin % 10 na girdiğine dair belgenin onaylı aslı.
 
5-Yurtdişindan kayıt hakkı kazanan öğrencilerin denklik belgesinin aslı.
 
6- Hazırlık Bölümü olan sınıflar için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin onaylı aslı  (öğrenci belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)
 
7- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur ( ilişiği yoktur ) onaylı belgenin aslı. 

 

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Ara Sınıflar İçin)( onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Ders İçerikleri (Ara Sınıflar İçin)(Üniversitenin Web sayfasından alınan)

4- Kayıtlı olduğu bölümden farklı bir programa başvuru yapanlar YGS,LYS Sonuç Belgesi

5- Yabancı dille eğitim yapılan programların 2, 3 ve Sınıflarına yapılacak başvurularda Dil Yeterlik Belgesi (1. Sınıfa başvurularda Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememeleri halinde yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınırlar).

 

Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurtdışı Dahil) Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Not Dökümü) (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Disiplin Belgesi (onaylı),(Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

4- ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

5- Ders İçerikleri  (Üniversitenin Web sayfasından alınan )

6-  II. Öğretimden I.Öğretime Geçiş için %10 Başarı  Belgesi (Onaylı)

7- Hazırlık Bölümü olan sınıflar için Hazırlık Sınıfı Okuduğuna Dair Belge (Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

 

    NOT: Kurumici yatay geçiş başvurularında  2.öğretim olan bölümlerimize 1.öğretimden 2.öğretime kontenjan sınırlaması olmadan başvuru yapılabilir.

 

 

Merkezi Yerleştirme (Ek Madde-1) Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Ara Sınıflar İçin)( onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Disiplin Belgesi (onaylı ), (Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

4- Daha önce Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge (Öğrenci Belgesinde kayıtlanma şekli belirtilmemiş ise)

5- Ders İçerikleri (Ara Sınıflar İçin)( Üniversitenin Web sayfasından alınan)

6- ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

7- Kayıtlı olduğu bölümden farklı bir programa başvuru yapanlar YGS,LYS Sonuç Belgesi

8- Yabancı dille eğitim yapılan programların 2, 3 ve Sınıflarına yapılacak başvurularda Dil Yeterlik Belgesi (Hazırlık ve 1. Sınıfa başvurularda Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememeleri halinde yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınırlar).

 

 

 

 

 

SÜREKLİ DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 10 00 (Rektörlük Santral) Fax: +90 374 253 46 43
  • EPosta: oidbibu.edu.tr
Top