Print this page
-->

YAZ OKULU MİSAFİR ÖĞRENCİ DERS KAYITLANMA AŞAMALARI

19 Mart 2020

 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi üniversitemizden misafir öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerimiz aşağıdaki aşamaları sırasıyla gerçekleştirerek ders kayıtlarını tamamlayacaklardır.   

 

1- Ders alacağınız Fakülte/Yüksekokula giderek yaz okulu için sorumlu personele; istenilen evraklarla başvurunuz.

Beyan ettiğiniz evraklar doğrultusunda, Bilgi Yönetim Sisitemine (BYS) kaydınızı yaptırınız.

2-  Misafir öğrencilerimiz öğrenci numarası olarak TC kimlik numaralarını kullanacaklardır.  

3- Misafir öğrencilerimizin ders kayıt ekranlarında; normal öğrencilerimizden farklı olarak üniversitemizde açılan tüm dersleri görebilecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu sebeple ders kaydı yapacakları ders kodlarını ve bu derslerin hangi üst birim ve birim-program altında açıldığını daha önceden bilir olmaları gerekmektedir.
 

4- Ders kayıtları tüm öğrencilerimiz için en az 3 aşamadan oluşmaktadır.

 

1. Aşama..: Kayıt yenileme ekranından derslerin seçilip yaz okulu ücretinin belirlenmesi .
 

2. Aşama .: Belirlenen ücretin Türkiye İş Bankası Şubelerinden Ödenmesi.

3. Aşama ..: Ücret Ödendikten sonra kayıt ekranına geri dönülüp ders kaydının tamamlanması.   

5- Ders kayıt onayları Yaz dönemi kaytları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
   
6- Yaz okulu kayıtları sonunda açılmayan dersler öğrenci işleri tarafından belirlenecek ve bu dersler için yapılacak iadeler ile
iadelerin nasıl yapılacağı bu alanlardan duyurulacaktır.
 
   NOT: Misafir Öğrencilerimiz BYS (http://www.bys.ibu.edu.tr) de "İlk Şifre Oluşturma İşlemlerinden" kalıcı şifrelerini oluşturduktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek, ders kayıtlarını tamalayacaklardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  1-BYS ekranında sisteme giriş..:  
     
 
 
 
 
     
  2-Yaz Okulu Kayıt Yenileme Ekranının çağrılması  
     
   
 
 
     
  3- Ders Seçilecek Bölümün Çağrılması  
     
   
     
 

 

 
     
 
 
  4-Derslerin Belirlenmesi  
     
   
     
     
  5- Derslerin Eklenmesi  
     
 
 
 
 
     
  6-Yaz Okulu Ücretinin Görüntülenmesi ve Eklenen Dersler Ekranı  
     
 
<
 
     
 

Dersler eklendikten sonra toplam ücret sistem tarafından öğrencini üzerine borç olarak kaydedilir.Yaz Okulu ücreti bankaya ödendikten sonra "Seçimlerimi Kaydet" butonuna tıklanacaktır. Ücret ödenmeden ilgili butonun çalışması söz konuısu değildir.