-->

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Covid-19 Pandemi Nedeniyle Alınan Kararlar

17 Eylül 2020

 

Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak, programların yeterlilik kazanımlarından taviz vermemek adına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için, aşağıdaki kararların alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

1. Üniversitemizde, 2. maddede belirtilen istisnalar dışında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm dersler eşzamanlı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

 

2. Diş hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf, Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf uygulama dersleri pandemi şartlarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

3. Ara sınavlar çevrimiçi, dönem sonu sınavları ise her bir program için tek bir günde tamamlanacak şekilde farklı günlerde pandemi tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze yapılacaktır.

SÜREKLİ DUYURULAR

Öğrenci Bilgi Sistemi Dokümanları

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 10 00 (Rektörlük Santral) Fax: +90 374 253 46 43
  • EPosta: oidbibu.edu.tr
Top