-->

Sınavlar Hakkında Önemli Açıklama

21 Aralık 2020

Üniversitemiz Senatosu'nun 11.12.2020 tarihli toplantısında; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyıl Dönem Sonu, Bütünleme, Tek-Çift, Azami Öğrenim Sonu Sınavlarının uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına, sınav güvenliği açısından kameraların açık tutulması dâhil gerekli tedbirlerin dekanlıklar ve dersin sorumlu öğretim üyeleri tarafından alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

SÜREKLİ DUYURULAR

Öğrenci Bilgi Sistemi Dokümanları

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 10 00 (Rektörlük Santral) Fax: +90 374 253 46 43
  • EPosta: oidbibu.edu.tr
Top