2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Duyuruları

 

 - Yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarında yapılacaktır.


- Başvurular şahsen yapıldığı gibi posta yoluyla da yapılabilir.(Postadaki gecikmeler Üniversitemizin sorumluluğunda değildir.)

 

 Başvuru Evrakları:

 Yatay geçiş başvurusunda adaylardan aşağıdaki evraklar istenilmektedir: 

  • Not dökümü (transkript)
  • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
  • İkinci öğretimden Birinci öğretime geçiş yapan öğrenciler için %10 Başarı Belgesi
  • ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilir.)
  • Ders içerikleri
  • Gerekli diğer evraklar için ilgili Fakültenin web sayfasını ziyaret ediniz

 

 Kayıt için Gerekli Belgeler:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenci kimlik kartı (geldiği üniversiteye ait)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

NOT: Kayıtlar Şahsen Yapılacaktır.

NOT: Tıp Fakültesi ve Seben, Mengen, Mudurnu, Yeniçağa, Gerede ilçelerindeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları hariç tüm kayıtlar Rektörlük Öğrenci İşleri İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016