LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM

 
(28.08.2023 Tarihli Senato Kararıyla Güncellenmiştir)
(26.10.2023 Tarihli Senato Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır)
Üniversitemiz Senatosunun  20.03.2020 tarihli toplantısında; ara sınav haftası kaldırılmasına ve derslerin 19 Haziran 2020 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Üniversitemiz Senatosunun  08.05.2020 tarihli toplantısında; dönem sonu sınavlarının 22 Haziran - 04 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.