ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

2014-2015 Eğitim yılı yeni kayıt Yaptıracak İkinci Öğretim ve Eğitim süresini tamamlayarak uzatmalı durumda olan öğrencilerin dikkatine.

Her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen Harç Ücret bilgileri henüz belirlenmediğinden, öğrencilerimizin borçlandırılmaları 2013-2014 Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlara göre hesaplatılmıştır.
2014-2015 harç ücretleri belli olduğunda yeniden düzenleme yapılarak öğrencilerimize fark ücretleri tahakkuk ettirilecektir.

( Tl. )

Birimler

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Öğrencilerden Alınacak Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Miktarları

Tıp Fakültesi

591,00

Diş Hekimliği Fakültesi

494,00

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

387,00

Güzel Sanatlar Fakültesi

316,00

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Programları

Gündüz Programları

284,00

İkinci Öğretim Prog.

1921,50

Edebiyat ve Sosyal Prog.

Gündüz Programları

284,00

İkinci Öğretim Prog.

962,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gündüz Programları

313,00

İkinci Öğretim Prog.

1155,00

Eğitim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Gündüz Programları

284,00

İkinci Öğretim Prog.

1027,00

Yüksekokullar

(Turizm İşl.ve Otelcilik Y.Ok. hariç)

Gündüz Programları

190,00

İkinci Öğretim Prog.

1155,00

Meslek Yüksekokulları

Turizm İşl.ve Otelcilik Y.Ok.

Gündüz Programları

190,00

İkinci Öğretim Prog.

770,00

Enstitüler

Türkçe Prog. (Gündüz)

258,00

İngilizce Prog. (Gündüz)

258,00

Katkı Payı Alınmayacaklar: Kayıtlı olduğu yükseköğretim programından program süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler hariç, birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmaz.

Süresi Sonunda Mezun Olamayanlar: Hazırlık sınıfı hariç, öğrencisi olduğu programdan normal süresi sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden belirlenen miktarda katkı payı alınır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Devlet burslusu olarak eğitim görenler hariç, yabancı uyruklu öğrencilerden öğrencisi olduğu program için belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri: Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı / öğrenim ücreti, yerleştirildiği (öğrencisi olduğu) bölüm/program için belirlenen katkı payı ya da öğrenim ücreti kadardır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016