Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tanıtım

Üniversitemiz, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla (R.G.:11.07.1992 / 21281) 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na eklenen “Ek Madde 16” ile kurulmuştur. Üniversitenin kurulmasıyla diğer daire başkanlıkları ile birlikte Öğrenci İşeri Daire Başkanlığı da oluşturulmuştur.

Bolu kent merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan Gölköy’deki benzersiz doğa güzellikleri içerisindeki İzzet Baysal Yerleşkesinde yer alan Rektörlük (eski) binasında hizmet vermektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 16 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulu mevcut olup bu birimlerde yaklaşık 32500 öğrenci eğitim görmektedir.

Öğrencilerin kayıt öncesi, kayıt, eğitim, mezuniyet ve mezuniyet sonrası iş ve işlemlerinin yürütülmesi yönünde öğrenci memnuniyeti odaklı, ilkeli hizmet anlayışı ve temel değerler doğrultusunda hizmet sunumu ön planda tutan anlayışa sahibiz. Bu iş ve işlemlere ilişkin hazırlıkların yapılması, olası risklere karşı strateji geliştirilesi, paydaş kurumlarla (YÖK, YÖKSİS, KYK, v.b.) iş birliği ve bilgi paylaşımı Başkanlığımızca sağlanmaktadır.