Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI

 

 


 

Giriş, Vize, İkamet İzni İşlemleri ve Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigorta Kapsamına Alınması