Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİM

Üniversitemiz Senatosunun  08.05.2020 tarihli toplantısında; final sınavlarının 15 Haziran - 03Temmuz 2020, bütünleme sınavlarının 13 - 27 Temmuz 2020, tek ders sınavlarının 04 - 24 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun  22.05.2020 tarihli toplantısında;2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin bitiş tarihi 05.06.2020 olarak değiştirilmiştir.