Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİM

Üniversitemiz Senatosunun  08.05.2020 tarihli toplantısında; final sınavlarının 08 - 14 Temmuz 2020, bütünleme sınavlarının 27 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.